Z książką w dłoni

W dawnych dobrych czasach - mam tu na myśli średniowiecze, umiejętność czytania i pisania nie była specjalnie rozpowszechniona. Książki powstawały powoli. Mnisi w klasztornych skrybtoriach potrafili cieniować jedną literkę przez kwadrans... Ceny książek nigdy już później nie osiągnęły tak fantastycznego pułapu...

U schyłku epoki Stanisławowskiej, czytać i pisać potrafiło mniej więcej 7% Polaków. Zapamiętajmy te cyfrę. Zaraz potem wybuchła rewolucja francuska. Powiało ideami równości. Zwycięska inteligencja, wychodząc z błędnego założenia, że wszyscy chcą się uczyć, rzuciła hasło powszechnego dostępu do szkoły.

Liczba analfabetów od tamtej pory zaczęła spadać. Coraz większą liczbę dzieci uszczęśliwiano na siłę, gęstniała sieć szkół. Pojawiły się liczne periodyki i czasopisma literackie. Alfabet poznawało coraz więcej ludzi, pochodzących z tzw. dołów społecznych. Dla nich też przygotowano odpowiednią ofertę. Dziennikarze "Kuriera Warszawskiego" narzekali w 1899 roku, że rynek zalewają "ckliwe romansidła, ogłupiające powieści fantastyczne i kryminały" (he, he, zaglądnijmy do naszych kiosków).

Po drugiej wojnie światowej na przyspieszonych kursach dobito hydrę analfabetyzmu. Czytać i pisać musieli umieć wszyscy. Teraz zwycięskie siły postępu przyjrzały się, co też ludzie czytają. No i oczywiście włosy stanęły kontrolerom na głowach. Ludziska miast wykorzystywać zdobytą umiejętność do zgłębiania światłych myśli Lenina i dzieł naszych wieszczów, studiowali z zapałem przedwojenne wydania romansów oraz powieści o dzielnych detektywach. W kraju toczyła się mincowska "bitwa o handel", a tymczasem w ciszy i skupieniu rozgrywała się nie mniej ważna bitwa o literaturę. Znacjonalizowano wszystkie wydawnictwa, ustalono czego drukować się nie godzi. Przecież socjalistyczny robotnik nie będzie czytał jakiejś tam pornografii... Pojawiły się listy tytułów i nazwisk autorów objętych zakazem druku.

Władza zmuszona była iść na ustępstwa. Pozostawiono kryminały, zadbano jedynie, by były to dzieła o dzielnych milicjantach, tropiących (oczywiście skutecznie), kryminalistów. Kto dziś pamięta serię "Ewa wzywa 07"? Przy okazji pojawił się ewenement - polscy autorzy zaczęli podrabiać autorów anglosaskich. Cóż, za prawa do przekładów, trzeba było płacić twardą walutą...

Fantastyce, która na zachodzie rozwijała się od dawna i bujnie, w Polsce założono cugle. "Astronauci" Stanisława Lema, czy "Zagubiona przyszłość" Borunia i Trepki, to dzieła czysto socrealistyczne... Z pornografią za to rozprawiono się dokumentnie. Niestety, jakoś tak się złożyło, że ludzie czytali coraz mniej. Nikt jakoś nie piał z zachwytu nad wznowieniami klasyki, czytelnictwo coraz bardziej siadało. Jedyne zainteresowanie wzbudzała, ukazująca się w drugim obiegu, bibuła...

Socjaliści mają na wszystko jedną uniwersalną receptę - tresurę. Za czasów mojej młodości, około roku 1986, w szkołach torturowano nas "tabelkami czytelnictwa". Mianowicie raz na miesiąc bibliotekarka przygotowywała wykaz, ile książek wypożyczyli uczniowie poszczególnych klas. Wychowawcy otrzymywali wykazy imienne, a korzystanie ze szkolnej biblioteki stanowiło jedną z podstaw wyliczenia oceny ze sprawowania. Nie wiem, jak było gdzie indziej, ale u mnie bardzo surowo nas z tego rozliczano. Zaowocowało to powszechnym zwyczajem pożyczania książek i zwracania ich bez zapoznania się z treścią.

Wreszcie ustrój się zawalił i nagle można było wydać te wszystkie dziełka, które przez 45 lat były na rynku nieobecne. Pękły tamy. Pornografia trzeciego sortu do spółki z fantastyką piątego gatunku, zalały księgarnie. Obok spoczęły brukowe horrory i ociekające krwią dreszczowce.

Wydawało się, że teraz wreszcie odrodzi się czytelnictwo. Niestety. Socjaliści odnieśli pyrrusowe zwycięstwo. Zniszczyli literaturę brukową ale przy okazji wytępili także jej odbiorców. Gdy ktoś czyta śmieci, nasyciwszy się, może sięgnąć po dzieła ambitne. Jeśli nie czyta nic, prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę wartościową, równa się praktycznie zeru.

Eksplozji na rynku wydawniczym towarzyszyło zwiększenie dostępu do innych, wcześniej limitowanych, rozrywek. Pojawiły się dziesiątki programów, telewizja kablowa stała się nagle powszechna. Ludzie kupili sobie magnetowidy, a wypożyczalnie kaset wyrosły jak grzyby po deszczu. Prostacy zanurzyli się w magmę prostackiej rozrywki. Wchłonęła ona także znaczną część inteligencji wraz z jej potomstwem. Raz skażeni kolorowym ogłupiaczem, do książek już raczej nie wrócą...

W dwusetną rocznicę narodzin idei powszechnego nauczania, przypatrzmy się jej skutkom. 50% naszych obywateli czytać umie, ale nie rozumie czytanego tekstu. (a potem ci ludzie idą głosować...) Pięć milionów dorosłych Polaków zna litery, ale niezbyt radzi sobie z poskładaniem ich w słowa. Dalszy milion to analfabeci wtórni. Tylko 7% czyta w miarę regularnie książki.

W ciągu najbliższych lat, granica między czytającymi, a nie czytającymi, pogłębi się. Jak obliczam, około 2050 roku uzyskamy proporcje wyjściowe - 7% ludzi umiejących czytać. I całą zabawę będzie można zaczynać od początku.

MENU

Artykuły

Aborcja –
wybór większego zła


Eutanazja –
list do początkujących socjalistów


Polaku, dlaczego przestałeś czytać?

Euronorma naszej działki

Teraz wiesz, ile zjesz!

Z książką w dłoni

Sam Ogon

Z maszynopisem w ręce

A imię jego czterdzieści i cztery...

Sherlock Holmes w Polsce

Warszawiak z wyboru

Zapomniany geniusz

Emigracja na Marsa?

 

Zajrzyj koniecznie:

www.upr.org.pl

Unia Polityki Realnej

www.pilipiuk.valkiria.net
Oficjalna strona A. Pilipiuka

© Copyright 2005 by Paweł Wiliński
Wszelkie kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Design by Paweł Wiliński